Replik på insändare av Martin Norman

Det som genast får mig att undra vad insändaren menar är följande: ”Att införa slöjförbud  är dumt, mycket dumt och leder samtal och diskussioner fel”. Sedan fortsätter texten: ”politiken måste istället föra fram alla människors lika värde och hålla religion utanför samhället”.

Där blev det en kullerbytta! Just slöjan är väl om något ett tecken på religionstillhörighet?!

Längre fram i texten berättar insändarskribenten att han dagligen möter elever som önskar klä sig som de vill utan religiösa symboler eller kläder. Bra!

Men då måste vi ta reda på vad de önskar. Somliga vill kanske ha kvar sin slöja och andra vill slippa, vilket de förmodligen inte får för föräldrarna. Samma regel ska gälla kristna elever och vuxna. Vill de ha den kristna symbolen, korset, så ska de inte tvingas ta av det.

”De religiösa symbolerna har inte i det allmänna att göra för de strider mot de mänskliga rättigheterna”. Jaha, men en mänsklig rättighet är väl då att jag som tillhörig en viss religion tillåts bära det som symboliserar den, eller?

”Alla människor är födda fria och det allmänna måste vara det stöd för alla till att få vara fria från religion…..etc”  Jag vill skriva om den meningen till:

”alla människor är födda fria och ska utan påverkan ha friheten att bära symboler för kristen eller annan tro OM DE SJÄLVA SÅ ÖNSKAR”!

Vad är det somliga verkar vara så rädda för?

Birgitta Gens