Region Halland bör ansluta sig till SMSlivräddare

För varje minut som går efter ett hjärtstopp utan att något görs minskar chansen att överleva med tio procent. Om hjärt-lung-räddning påbörjas inom en minut och hjärtstartare sätts in inom fem minuter, så skulle mellan 50 och 75 procent av de drabbade kunna räddas till livet. Men tiden från larm till 112 och till ambulansen kommer är i de flesta fall för lång.

De senaste tio åren har antalet registrerade hjärtstartare i Halland ökat markant, vilket är mycket glädjande. Men för att de som drabbas av plötsligt hjärtstopp ska få snabb hjälp krävs att invånarna i Halland vet var hjärtstartare finns och att de faktiskt får vetskap om det är ett misstänkt hjärtstopp i närheten. Ju snabbare en hjärtstartare kommer till den nödställde desto större chans att rädda dens liv.

Det finns ett hjärtstartarregister, ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhus i Sverige, där man kan söka efter närmaste hjärtstartare.

Så finns även en app, SMSlivräddare, ett system som larmar till frivilliga livräddare vid misstänkt hjärtstopp. Appen använder sig av GPS för att positionera de frivilliga snabbt samt data från hjärtstartarregistret för att finna närmaste hjärtstartare.

Idag är det flera regioner som anslutit sig, bland annat Västra Götaland, Bleking och Stockholm.

Vi i Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att även Region Halland bör ansluta sig till

SMSlivräddare för att de som drabbas av hjärtstopp i Halland snabbt ska få hjälp för ökad chans till överlevnad.

Carita Boulwén

Gruppledare SD Region Halland