Väljarna ska sätta politikernas löner, anser insändarskribenten.

Politikernas arvoden ska sättas av väljarna

Politiker är valda representanter, av dig och mig, för att fördela våra gemensamma resurser. För att det ska bli rättvist, måste de i första hand se till de svagaste i samhället. Då ska de ha kontakt med eller ligga på samma ekonomiska nivå som de de representerar. De flesta vill nog att representanterna skall vara smarta och tänka på kommuninvånarnas bästa. Inte vara egoister för lönens skull, kompetens har ju inget med lön att göra! Kommundirektören i Kungsbacka, som borde sparkats i Lars Björkman-fallet, som hon helt felbedömde, hon har en månadslön på 101 000 kr! Kommunalråden har cirka 65 000 kr/mån. Medianinkomsten för Kungsbackas kommuninnevånare är ungefär 27 000 kr/mån. Ska då våra representanter tjäna mer än dubbelt, upp till fyra gånger så mycket? Kommunalråden som valts av oss bör givetvis ligga något högre i lön i förhållande till de som arbetar fram underlagen på förvaltningarna. Förvaltningslöner bör sänkas och ligga på samma nivå oavsett förvaltning, speciellt personalavdelningens Kommundirektör. Höj lönerna till fritidspolitikerna så att de får mer än deras normala inkomst, från jobbet de måste ta ledigt från! Vi som valt våra representanter måste givetvis sätta deras lön, inte de själva!

Lennart RP Hansson,

Lerkil

Relaterade artiklar
Fler artiklar