Pengarna hör till de drabbade

Vi tackar för den replik som flera av Kungsbackas ledande politiker ställt sig bakom. Det är jättebra när kommunfullmäktigedebatten fortsätter på insändarsidorna och blir publik.

Ni budgeterade ett överskott för 2020 på 110 miljoner. Vi antar att detta är den summa som ni väl tycker balanserar vad som behövs för drift och vad som behöver sparas för framtida investeringar. Vi liksom ni la fram ett förslag på budget som hade överskott.

Nu visar det sig att vi får ett överskott på drygt en kvarts miljard. Mycket större än vad både ni och vi budgeterat. Vi anger inte någonstans i det vi skriver att hela detta överskott ska förbrukas under 2020.

Främsta förklaringen till överskottet är de 105 miljoner i statsbidrag som är kopplade till den kris vi befinner oss i. Detta år då covid blev ett välkänt ord i världen, Sverige och i Kungsbacka. Många av dessa miljoner är ej använda kronor.

Ni skriver att vi är generösa med andras pengar. Ja, det är vi. För dessa pengar är inte era, de är inte våra, de hör till dem som blivit drabbade av coronan. De tillhör dem som har det som tuffast idag. Genom att satsa på dem som har det tuffast får man bästa effekt för varenda skattekrona.

Vi blir glada när vi ser er använda ett känt socialdemokratiskt citat och återgäldar gärna detta och ber er ”öppna era hjärtan”.

Britt Tönnberg (S) Magdalena Sundqvist (S)