Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Region Hallands Närsjukvårdsnämnd.

Patientens önskemål är viktiga i sjukvården

Läkaren Lotta Faxén väljer, i KP 28/10, att försöka förminska mina kunskaper och utbildning, som hon inte vet något om, och det hela blir underligt då hon själv inte ser patientens perspektiv och önskemål eller har tagit reda på fakta.

Jag skäms inte för att jag försöker se patientens behov och önskemål.

1. Alla jämförelser visar att mindre vårdcentraler får bäst omdömen av patienterna och klarar vårdgarantin bättre. Det finns önskemål från mindre vårdcentraler att slippa växa och få sätta tak på antalet patienter.

2. Faxén vill ha mer pengar men i vårdvalet sitter patienterna på makten och pengarna, genom att via listning välja vårdcentral. Listar vårdcentralen inte på sig, eller tappar listade, måste man ju fråga sig varför.

3. Köpt vård är patientens val. Borde vara en väckarklocka när listad patient väljer annan vårdgivare. VC får betala för sådana besök för det inte skall löna sig att ha dålig tillgänglighet.

4. Nio av tio som kontaktar mig klagar på bemötande och tillgänglighet. Vanligt önskemål är ökade öppettider på morgon, kvällar och helger för planerade besök. Vill man behålla patienten så är det viktigt att lyssna på dem. Tappad listning är lika med mindre pengar och färre medarbetare.

5. Digitala vårdbesök här för att stanna, Region Halland utvecklar nu sådana möten. Diskussionen var likadan när 1177 infördes. Man ifrågasatte sjuksköterskors förmåga att ge råd per telefon. Det skulle vara ett hot mot patientsäkerheten. De fick fel. Och vem vill ta bort 1177 idag?

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Närsjukvården

Region Halland

Tyck till: Är det för svårt få tid på Vårdcentralen?

Relaterade artiklar
Fler artiklar