Arkivfoto

Ostron och champagne på moderaternas möten?

På tisdag vid Kommunfullmäktiges  sammanträde kommer ett ärende upp ”Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016 och utbetalning av partistöd för år 2018”  Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en  redovisningsblankett med åtföljande anvisningar (A4) Alla partier, förutom de nya Moderaterna, har fyllt i blankettens 15 st delposter. samt redovisning av de har i kassan inför kommande valår. De nya Moderaterna, som erhållit 950 300 kr av skattemedel, har en egen redovisning med tre noter!  Not 1 med en  redovisning ”Övrig kostnad 290 405 kr” Vidare Not 2 ”Medlemsmöte 232 068 kr”  Det är mer än 20.000 kr/månad. Det måste vara rejäla tillställningar, Någon uppgift vad som samlats i kassan inför valåret finns ej.Vågar någon i Kommunfullmäktige ha synpunkter på de nya Moderaternas bristfälliga redovisning ? eller gäller slogan: ”Att man biter INTE den herre som föder en ”  

Skattebetalare

Relaterade artiklar
Fler artiklar