Osakligt om hovmanneån

I Fjärås byggs det nu ett bostadsområde vilket jag är emot då det är på bördig åkermark. Men entreprenören som grävde ner kuverten har lagt mycket möda på att skapa en bra miljö för öringen även om det kan behövas göra en del justeringar. Uppströms trumman försvinner en vägtrumma och nya lekplatser kommer anläggas i samband med detta. Betong klumpen längre ner ser jag inte som ett problem då det inte är ett hinder. I samband med detta arbete gjordes en lekbank för öring av naturgrus ut. Gör vi det rätt nu kan nog ån faktiskt bli bättre. Ett mycket större problem för Hovmanneån och andra vattendrag i jordbrukslandskapet är de återkommande rensningarna.

Robert Petersson