Öppet brev till ansvariga i Kungsbacka

Det är väl hög tid att göra någonting åt dessa återkommande översvämningar av gång-/cykelvägen parallellt med ån som går under vägbron vid Tölö Tvärled?

Vägen måste vara maximalt felkonstruerad, så HUR tänkte ni här egentligen? 

Dessutom bör ni göra någonting åt gång-/cykelvägen som följer ån på östra sidan. Där är det vatten-samlingar så fort det kommer lite regn och som gör det omöjligt att gå eller cykla där. 

Även rullstolar kan inte nyttja vägen då underlaget undermåligt, förenat med hög skaderisk då det kan bli tvärstopp om man råkar mot en större sten. 

Samt att ni borde sätta upp fler bänkar på en del gång-/cykelvägar så att äldre kan ges möjlighet att vila lite. Alla har inte rullatorer att vila på 

Besviken invånare