Kommunen har sagt upp avtalet med Heros boende i Vallda. Förhandlingar pågår för att göra samma sak i Onsala. Arkivfoto: Mats H Ljungqvist

Onsala herrgård och utlovade medborgarlöften

2016 lämnade Kungsbacka kommun tillsammans med polisen ett medborgarlöfte till invånarna i kommunen om att arbete med trygghets och säkerhetsfrågor med särskild fokus på barnen och att detta skulle vara en av kommunens viktigaste uppgift.

Har byggnadsnämnden arbetsutskott missa detta angelägna löftet som var oss invånare given?

I ett bostadsområde med relativ närhet till förskola/barn och ungdomsskola säger ni ja till Aleris ansökan om att få öppna behandlingshem i Onsala herrgård för personer med svåra psykosociala problem. Detta beslut angår i högsta grad invånarnas trygghet och säkerhet.

Området runt herrgården är ett härligt och vackert rekreationsområde med grönska, skog och hav där medborgarna har rört sig i trygghet och barnen har fått springa fritt, bada och njuta av naturen.

Med att kommunen tillåter ett stort HVB hem på Onsala-herrgård förminskas radikalt användningen av området för allmänheten. Vem vågar släppa barnen ensamma i ett område där det bor personer med gravt psykosociala diagnoser därjämte irrationella och vanföreställningar kan förekomma.

Ett HVB-hem inne i ett bostadsområde skapar rädsla och oro för båda vuxna och barn.

Det är inte lämpligt och ansvarsfullt av kommunens beslutsfattare att låta Aleris få starta en stor öppen verksamheten inom en svår psykosociala sfär i Onsala herrgård.

LaL

Relaterade artiklar
Fler artiklar