Om detta med slöja

Den fråga är av mycket stor betydelse, och det är beklagligt att detta kommer så sent, men bättre sent än aldrig. Det är dock på sin plats, politiken kan inte undgå kritik för att inte våga vara proaktiv, utan som nu och som så ofta hamnar i reaktivitet, vilket drabbar många negativt.   

Att införa slöjförbud är dumt, mycket dumt och leder samtalet och diskussionen fel.

Politiken måste istället våga föra fram alla människors lika värde och hålla religion utanför samtalet. Religion är och skall vara en privat angelägenhet. Staten är sedan länge skild från kyrka. Det får till följd att all verksamhet som på något sätt finansieras av allmänna medel skall vara fri från religiösa inslag. Likaså skall mötet mellan medborgare och det allmänna lämnas värdefri, värdeneutralt i alla sina möten. Det är en rättighet som torde ligger över allt annat. Det kan inte vara en rättighet att inom det allmänna få signalera och eller utöva sin religion på arbetstid. Jag som är icke religiös skall kunna känna tillit och förtroende på likabehandling i alla ärenden där jag möter det allmänna. Det kommer jag aldrig att kunna göra om jag i mötet, möts av ett kors, en kippa eller slöja, för det är och förblir en signal, ett ställningstagande utifrån personens tro och religionsutövning. Det allmänna skall inte och får inte signalera detta enligt mitt förmenande, lika lite som att en kommunanställd skall ha sin politiska tillhörighet anslagen på sina kläder. Likväl som tjänstemän utför politiken och med det inte värderar politiken, skall tjänstemännen vara värdeneutrala i det allmänna, i sin klädsel för sitt uppdrag under arbetstid, till och från arbetet.   

Jag träffar dagligen i mitt arbete elever som inget annat önskar än att göra sig fria från det religiösa hederskulturförtrycket och med det till exempel få kunna klä sig som dom själva vill, utan religiösa symboler eller kläder. Men vi i skolan sviker dom, när vi gömmer oss bakom jag vet inte vad. Det grupptryck vi bidrar till när vi viker ner oss för föräldrarnas religiösa övertygelse är inget annat än förtryck av det kvinnliga könet och att vi bekräftar och stödjer det patriarkat som dessa människor kanske flytt ifrån. Vi låter inte männen bli starka i att bryta hedersförtrycket, då vi indirekt stödjer den hederskultur som har dessa så kallade inlåsningseffekter.

Därför måste det allmänna stå upp för alla människors lika värde, och i praktiken varje dag står upp för detta och INTE tillåta några som helst religiösa symboler för att markera alla människors lika värde. Symbolvärdet kan inte nog underskattas. För vad säger vi till alla de flickor, små flickor som i skolan måste bära slöja, vad säger vi till alla de små pojkar som har som uppgift att till dessa små flickor tillse att slöjan bärs? Vilket grupptryck utsätter vi inte de människor som behöver en fri plats för att göra sig fria från hedersförtrycket, dom har ju ingen stans att ta vägen, och det är ett gigantiskt svek.

De religiösa symbolerna har inte i det allmänna att göra för det strider mot de mänskliga rättigheterna. Alla människor är födda fria och det allmänna måste vara det stöd för alla till att få vara fria från religion och med det bli fri i tanken för att som vuxen utifrån kunskap göra sina egna ställningstagande, privat.

Därför måste även alla religiösa skolor upphöra med sin verksamhet, för det är inte likabehandling i dessa fulla mening.

Det är förödande att samhället tillåter och sätter unga människor in dessa förkastliga sammanhang. Skolan skall vara ickekonventionell, och hur kan en religiös skola per definition vara ickekonventionell!? Vi stöttar med detta rasism, vi ställer grupper mot varandra och bekräftar oavsett inriktning hederskultur och sorterar människors utifrån tro med allmänna medel – katastrof!  Hur kunde vi hamna där?

Det allmänna måste och skall vara garanten för alla människors lika värde och med det vara fri, fullt fri från dessa värderingar oavsett religiös inriktning.

                      Martin Norman