Nyanlända placeras där regeringen vill

Det är vår politiska uppfattning att Sverige skall ha en annan migrationspolitik. En migrationspolitik som innebär ett betydligt lägre mottagande än idag.

Det är också vår politiska uppfattning att kommunerna själva skall bestämma omfattningen av mottagandet.

Enligt vår uppfattning är regeringens politik en politik som inskränker invånarnas i en kommun möjligheten att i ett demokratiskt val påverka sin framtid.

Beräkningsmodellen är enligt min mening ett sätt att placera nyanlända där regeringen vill ha dem oavsett en kommuns möjligheter att ta emot dem.

Det är en politik som urholkar demokratin och utnyttjar Sveriges resurser fel, då en del kommuner minskar och har bostäder och en andra kommuner växer.  Överenskommelsen som slöts på riksplanet var att Sverige skulle driva en migrationspolitik på EU miniminivå.

Då Sverige tar emot nästan tio gånger fler än våra grannländer i Norden så gör vi inte det.

Det är därför vi Moderater går till val på en stramare migration och en integration med mer tydliga krav och att bosättningslagen skall bort.

Hans Forsberg (M)

kommunstyrelsens ordförande