Agneta Ernegård undrar hur brukare blev kunder trots att hennes motion om just den förändringen avslogs. Arkivfoto

Nej blev ja och brukare blev kunder

Undertecknad blir något konfunderad över varför vi politiker skriver motioner som i KF/KS får nej till beslut, men ändå blir ett ja? Men jag tackar er politiker att ni har tagit ert förnuft tillfånga, för jag tror inte ni vill tituleras brukare den dagen ni behöver omvårdnad.

Låt mig ge ett exempel; Kungsbackaborna skrev en motion 2016 i vilken vi önskade att nämnden vård & omsorg skulle ändra tilltal på personer som anlitar vård och omsorg. Detta efter att jag på mitt första möte i nämnden 2015 blev bestört över detta tilltal på personer som betalar till kommunen för tjänster som de köper.

Kungsbackaborna föreslog kommunfullmäktige besluta;

att vi inom Kungsbacka kommun omgående förbjuder att benämna de som på något sätt tar del av våra tjänster för brukare. De skall benämnas för vad de är, nämligen våra kunder. Motionen togs upp i KS 11/4-17, efter det kom den upp för beslut i KF 9/5-17. Beslutet blev; KF avslår motionen med hänvisning till:

Begreppet brukare är väletablerat, finns i Socialstyrelsens termbank samt föreslås införas i den nya kommunallagen.

Begreppet kund är inte tillämpligt eftersom vissa tjänster som kommunen tillhandahåller medborgarna är helt eller delvis skattefinansierade. Alla grupper som använder nämndens verksamhet kan heller inte rimligen kallas kunder.

Hör och häpna, men idag benämns de som förut kallades brukare inom vård och omsorg, just för kunder! Då undrar jag hur det kom sig att vår motion avslogs? Ser fram emot ett svar, för som det är idag strider det mot det som beslutades och jag skulle vilja ha en bra förklaring på varför motionen avslogs.

Detta är tyvärr inte enda gången motioner avslås. I flera fall hinner kommunen genomföra det man skrivit motion om och kan ”ta åt sig äran”. Man kan ju undra, är det egentligen någon idé att skriva och lämna in motioner?  Eller skall jag ge dom till tomten?

Agnetha Ernegård,

Kungsbackaborna, ledamot vård & omsorg

Relaterade artiklar
Fler artiklar