Joakim Röstlund och Johan Flodin från det digitala vårdföretaget KRY menar att vård via video är ett billigt sätt för samhället att ge vård och ett komplement till vårdcentralernas arbete.

Nätläkare är ett billigt sätt att ge vård

Kommentar till tidigare insändare angående digital läkarvård.

Läkarbesök via video i mobilen är ett mycket välkommet sätt för patienter att möta vården. Nu är det möjligt att träffa en läkare utan långa väntetider, oavsett var man befinner sig eller om det är på obekväm arbetstid. 

Digital vård är relativt nytt och det är inte så konstigt att det uppstår frågor kring hur vi arbetar. Vi välkomnar en sådan dialog och känner med våra kollegor i Kungsbacka när de uttrycker en frustration över att inte räcka till för de patienter som behöver dem allra mest. Här kan vi som ger vård digitalt vara en bra partner för att ta hand om de patienter som inte behöver gå till en vårdcentral för att få hjälp. 

Vi på KRY beräknar att vi idag kan hantera ca 60 procent av alla besök på en fysisk vårdcentral. Vi har ett väl utbyggt samarbete med labb över hela Sverige, följer exakt samma behandlingsriktlinjer som alla vårdgivare och skriver ut mindre antibiotika än den fysiska vården. Om vi inte kan ta hand om en patient refererar vi dem till annan vårdnivå utan att ta betalt.  

Läs mer:Läkarna har slutat tiga, Samma läkare, kortare köer

Att träffa läkare via video är ett billigt sätt för samhället att ge vård. Vi ersätts idag med 400 kronor för ett möte med en vuxen patient (650 kr för barn upp till 20 år och för de med frikort) medan SKL räknar med att ett genomsnittligt möte i den fysiska primärvården kostar mellan 1 600 och 1 700 kronor. Enligt OECD uppstår 30 procent av besöken på akuten i Sverige på grund av att primärvården inte varit tillgänglig.

Hela 55 procent av alla barn som hamnar på akuten skulle kunna tas om hand i primärvården (Jonas F Ludvigsson i SvD 6 dec 2017). Ett öppenvårdsbesök på akuten kostar samhället ca 3 000 kronor. Det finns alltså mycket att spara om fler väljer att träffa vården digitalt.

Svensk sjukvård har stora utmaningar framför sig vad gäller tillgänglighet, bemötande och kostnadskontroll. Därför är det oerhört viktigt att vi börjar titta på vad vi skulle kunna göra annorlunda med ökad eller bibehållen kvalitet. Det kan vi bara göra om vi med en positiv ansats samarbetar.

Johan Flodin

Chefsläkare, KRY

Joakim Röstlund

Specialist i allmänmedicin, KRY

Relaterade artiklar
Fler artiklar