Myten om de försämrade skolresultaten

Vi ser ofta påståenden om att skolresultaten försämras i Kungsbacka. Detta är fel. I den officiella statistik som presenterades i förra veckan är det tvärtom så att resultaten förbättras i samtliga de nio variabler som redovisas för grundskolans avgångsklass. Kostnaden per grundskoleelev har ökat från 97858kr till 102708, dvs 5%. Den ofta omnämnda s.k. ”lärartätheten” har legat nästan still på ca 13 elever per lärare. Detta är ett värde som Kungsbacka delar med kommunerna i gruppen ” storstadsnära förortskommuner”. Statistiken är öppen och finns att läsa på nätet, via kolada.se 

M-gruppen i Nämnden för Förskola och Grundskola 2019-2022 

Anders Ekström 

Axel Storckenfeldt 

Mia Sundvall 

Per-Axel Carlsson 

Berit Bergström 

Andreas Johansson