MP: Vi stöttar hästintresset

Fullständigt osakliga angrepp från M- och KD-politiker har skapat oro, ilska och frustration bland hästägare och hästintresserade. Anklagelserna är helt gripna ur luften. Miljöpartiet har alltid varit och kommer fortsätta att vara för en samlad politik för hästsektorn som är så viktig för Sverige, för Halland och för människors fritid.

En statlig utredning har undersökt hur vi kan minska övergödningen i vattendrag, sjöar och hav. Det är viktigt för allas vår framtid. Det finns också en bilaga på några få sidor där forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet konstaterar att det inte finns så mycket kunskap om hästgödsel och övergödning. Därför föreslår utredningen att det skulle vara värdefullt om Jordbruksverket får i uppdrag att titta på hur också hästsektorn skulle kunna bidra till en minskad övergödning. Det är allt. Inga lagförslag, inga uttalade direktiv, ingenting.

I den mån förslaget antas och en utredning tillsätts så kommer Miljöpartiet att verka för att den genomförs i samarbete med hästsektorn.

Halland är en stor hästregion, med en hästsektor som omsätter hundratals miljoner kronor och med många framgångsrika företag. Att arbeta med hästar och ridsport är för många både ett jobb och ett stort fritidsintresse. Det är en sektor med stora utvecklingsmöjligheter i vårt län – även sådant som kan förbättras. En fristående utredning i samarbete med sektorn kan ge viktiga svar för en starkare framtid. Miljöpartiet stöder en sådan utveckling.

Jan Riise, ordf MP Halland, Maria Losman, gruppledare (MP) Region Halland, Elisabeth Falkhaven Riksdagsledamot (MP) Halland,