Mp-nej till Kammarberget

Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna är emot bergtäkten i Kammarberget. Vad övriga partier tycker är lite oklart för de partier som har representation tyckte olika i kommunstyrelsen respektive i nämnden för Miljö&Hälsa. 

Miljöpartiet tyckte inte att kommunen skulle yttra sig positivt och lämnade in en reservation i kommunstyrelsen om en bergtäkt i Kammarberget eftersom vi menar att kommunen behöver skaffa sig en överblick över behov och kapacitet i nuvarande och planerade täkter för att få fram de minst miljöstörande alternativen. Det går nämligen inte att avgöra enbart med underlag från enskilda företags ansökningar. 

Nämnden för Miljö&Hälsoskydd hade dagen efter senaste kommunstyrelsen också Kammarberget på sitt bord. Nämnden sa nej till täkten i enlighet med förvaltningens gedigna beslutsunderlag. Det hänvisas till ett flertal paragrafer i Miljöbalken och det är den lagen som reglerar vad som får göras i vår natur. 

Kungsbacka kommun säger alltså både ja och nej samtidigt. 

Maria Losman (MP) ledamot i kommunstyrelsen 

Elisabeth Sahlsten (MP) ledamot i nämnden för Miljö & Hälsoskydd