Lyssna på tjänstemännen

Forsbergen och Forsgården är högaktuella områden som vi måste värna om! Nu går Alliansen emot tjänstemännen vad gäller Swerocks önskemål att få bygga en återvinningsanläggning i Forsbergen. KS gav den 18 oktober 2016 kommundirektören uppdrag att upprätta en förstudie för Forsbergen. Nu ligger förslag på att detta skall utökas och även omfattas av Forsgården, samt en återvinningsanläggning. Tjänstemännen på Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är ”att en etablering av en återvinningsstation kommer att förändra förutsättningarna för och därmed försvåra, begränsa och förhindra den planering av området som är av stor strategisk vikt för stadens utveckling. I förlängningen kommer det ha påverkan på människors hälsa och miljön”. Nu går alltså alliansen emot detta. Förhoppningsvis tror jag att de som arbetar dagligen med dessa frågor på Samhällsbyggnadskontoret har den kompetens som behövs för att ”avslå” denna anläggning, eller är de politiker som går emot detta utbildade i frågan? Detta kommer inte bara att beröra boende utan även Forsgårdens Golfklubb med ca 2000 medlemmar och tusentals gäster då den ev. kommer att flyttas. Vad säger ni medlemmar om detta? I handlingarna står det att ”Projektet är ett kommuninternt planeringsunderlag och kommer inte att samrådas med allmänheten”.

Då undrar jag, varför skall inte allmänheten kunna få säga sitt om detta?

Läser vidare att Fredrik Hansson (C) redan nu kan lova att ev. anläggning kommer att avvecklas när allt är färdigbyggt. Tror ni på det?

Agnetha Ernegård ”Politisk Vilde”