Ola Johansson (c) menar att det ligger närmare till hands att beskriva LO:s stöd till Socialdemokraterna som "muta" än "samverkan". Arkivfoto

LO:s stöd mer muta än samverkan

Kommunal i Kungsbacka lyfter genom Malin Sjunneborn i en insändare dagen före julafton värdet av facklig-politisk samverkan. Hon syftar givetvis på den mellan Kommunal – LO och Socialdemokraterna. Bakom denna ligger ett kapitaltillskott från mäktiga LO direkt till Socialdemokraterna på hela 30 miljoner kronor. Bidraget ska användas till att övertyga LO-medlemmarna att rösta på S i höstens val. I gengäld förväntar sig LO att Socialdemokraterna riggar sin politik och dansar efter fackets pipa. Ordet ”muta” ligger närmare till hands än ”samverkan” för att beskriva vad det handlar om.

Medlemskap i fackföreningar är en självklarhet, men samtidigt får det ju inte vara så att du som medlem förväntas avstå delar av medlemsavgiften åt ett politiskt parti och än mindre för dessa pengar, övertalas att rösta på detsamma. Regeringen, S/Mp, tappar i förtroende och förmår inte hålla samman. Valutgången är oviss och Alliansen är på frammarsch. Centerpartiet har varit det parti som gått i bräschen och Annie Lööf är en långt populärare partiledare än Stefan Löfven. Genom att ta avstånd från främlingsfientligheten och förorda en öppen, human asylpolitik har många väljare lockats över till oss, samtidigt som Socialdemokraterna förlorar väljare till SD.

Tyck till: Är det rätt att facket stöttar ett utvalt parti?

Det är ett desperat rop på hjälp som döljs bakom Sjunnessons cirkulär-insändare. Någon fråga om att göra studiebesök i kommunals medlemmars vardag har åtminstone inte ställts till mig här i Kungsbacka. Men den sortens öppenhet skulle förvånat. Partilojaliteten väger tyngre än åsiktsfrihet inom kommunal.

Ola Johansson (C),

riksdagsledamot

Relaterade artiklar
Fler artiklar