Läxor skapar en onödig stress

Varför ska man sitta och göra läxor upp till årskurs fem när det har låg eller ingen inlärning alls? Många barn gör läxor i timmar efter skolan varje dag. Läxorna skapar helt onödig stress och det står inte i kursplanen heller.

Enligt lärarinnan Pernilla Alm (Svenska Dagbladet 2014) har läxor låg eller ingen inlärning alls upp till årskurs fem. Läxor har tydligt negativa sociala effekter, menar Alm.

Barnen i undersökningen tillfrågas bland annat om hur ofta de haft huvudvärk, ont i magen eller sömnproblem det senaste halvåret, samt om de ofta känner sig spända eller nervösa, ledsna eller nere, eller har svårt att koncentrera sig. Ungefär hälften av barnen uppger att de har minst två av dessa besvär.

Jag tycker att de som vill satsa på högre betyg kan göra läxor på fri vilja. Medans de som siktar på godkänt inte behöver ha läxor. Alla borde ha tid att göra sina uppgifter i skolan men om man inte kan eller använder tiden blir det en hemläxa.

Tyck till: Ska man ha läxor innan årskurs fem?

Eftersom man inte tar ansvar i skolan blir det man inte gjorde en läxa. Ett motargument jag har hört är att föräldrar vill att deras barn ska ha mer läxor för att de tror att barnen inte lär sig lika mycket annars.

Men eftersom studier visar att de inte har någon positiv verkan tycker jag att läxor är onödiga.

Använd tiden i skolan väl och befria barnen från hemarbete!

Eskil Karlsöen