Låt lärarna äta gratis i skolan

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktig skolmåltid och Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan säger att måltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten. Att den pedagogiska måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och de vuxna. Den kan användas till att väcka nyfikenhet på mat, odling, ekologi och matematik. Ett tillfälle att prata om kultur, samhälle och demokrati. Måltiderna är en del av omsorgen om barnen. I gymnasieskolan finns inget krav på att det ska serveras skolmåltider, men i Kungsbacka gör vi det.

Genom måltiderna är vi vuxna förebilder för våra barn och elever. Vi ger dem tillfälle att lära sig att tycka om många olika rätter och ger dem positiva attityder till mat. Lär sig våra barn att uppskatta hälsosam mat är förutsättningarna för god hälsa under resten av livet större.

Tyck till: Borde pedagoger få sina måltider gratis?

Pedagogiska måltider ingår i arbetstiden och lärarna väljer om de vill äta med barnen eller bara sitta bredvid. I samma ögonblick som vi vuxna låter bli att äta den mat som serveras, mister vi allt ovan nämnda. Idag betalar Kungsbackas lärare 20 kronor för en pedagogisk lunch och 8 kr/st för frukost och mellanmål. Det låter billigt och bra men Lärarförbundets argument till att införa fria pedagogiska måltider för alla lärarkategorier är: Varför skall lärare tvingas betala för att utföra sitt arbete? Ett arbete som dessutom all forskning stödjer som viktigt.

Ann-Britt Eriksson

Lärarförbundet Kungsbacka