Låt de asylsökande ungdomarna bo kvar

Flera kommuner i Sverige har tagit beslut om att låta asylsökande ungdomar över 18 år stanna i kommunen under fortsatt asylprocess. Den senaste kommunen att fatta ett sådant beslut var Luleå och i Varbergs kommun har man nu öppnat upp för diskussion kring möjligheten.

Är det inte dags att vi gör det samma i Kungsbacka? Många av de unga som i år fyller 18 eller där födelsedata ändras av Migrationsverket har funnits i vår kommun i nästan 2 år. Under dessa år har de hunnit etablera sig i kommunen, de har ett gott nätverk, vänner, nära och kära och en fungerande skolgång.

Att som asylsökande ungdom placeras på Migrationsverkets asylboende för vuxna innebär att de kan hamna var som helst i hela Sverige. Att garanterat få en plats på asylboende i närheten av Kungsbacka för att fortsätta påbörjad skolgång finns därmed inte. Då denna flytt kan ske plötsligt i och med besked från Migrationsverket har inte ungdomen någon chans att skriva in sig på gymnasieskola i den nya kommunen och då god man inte längre finns med i bilden kan det vara svårt för ungdomen att veta hur en sådan ansökan ska gå till. I praktiken leder detta till att asylsökande ungdomar tvingas avsluta sin påbörjade gymnasieutbildning. 

Ett beslut om att låta ungdomarna bo kvar i vår kommun skulle ge dessa ungdomar det som alla ungdomar har rätt till: En fungerande skolgång och trygghet. Viktigt att ha i åtanke här är även att i och med den lagen från juni i år gällande tillfälliga uppehållstillstånd under studietiden, kan alltså ett sådant beslut vara en del i att ungdomarna får möjligheten till att stanna i Sverige. Här kan Kungsbacka kommun verkligen vara med och göra skillnad. 

Maria Rasmussen

ledamot kommunfullmäktige (V) 

Relaterade artiklar
Fler artiklar