Larry Söder (KD): Litar man på Centerpartiet i S ledband?

Ola Johansson (C) försöker hävda att ett införande av fastighetsskatten är inte aktuellt. Det känns som Centerpartiet hävdar denna åsikt lika starkt som de talade om för Svenska folket att aldrig släppa fram Socialdemokratisk regering, eller att Marknadshyror i nyproduktion minsann nu är klappat och klart.

Grunden till vår debattartikel bygger helt enkelt på att vi inte litar på att Centerpartiet och Liberalerna kan/vill eller orkar stå emot Socialdemokraternas önskan om en fastighetsskatt som drar in mer pengar till statskassan, och kan användas till allehanda ting.

En fastighetsskatt skulle vara förödande för många människor och ett införande skulle likt många andra förslag från regeringen vara dåligt konsekvensbeskrivet. En skattereform vore det allra bästa för Sverige då den tidigare har skjutits sönder av undantag och nya tillägg. Detta är så vitt jag förstår något som står i Januariöverenskommelsen men som inte Centerpartiet kan/vill eller orkat driva igenom. Vi har den senaste tiden förstått att Miljöpartiet sitter i förarsätet i regeringen, Socialdemokraterna i passagerarsätet. Centerpartiet och Liberalerna som bäst i baksätet. Bättre kan du Ola Johansson och alternativet är en alliansregering.

Larry Söder, Bostadspolitisk talesperson (KD)