Lär inte barnen ge pengar till tiggare

Trots att det visat sig att vi i Sverigedemokraterna har haft rätt i frågan om tiggeriet, det har lyfts

fram faktabaserade uppgifter i media gång efter annan om det organiserade tiggeriet, brottsligheten och människohandeln , så fortsätter folk lägga pengar i tiggarens mugg. Det kan ju knappast kan ha undgått någon numera vad tiggeriet innebär.

Jag ser också titt som tätt hur föräldrar ger sina barn en peng som de kan lägga i muggen, och hur

barnen visar stor glädje över att få lägga den där pengen i muggen.

Men hur tänker ni som gör det egentligen och vad signalerar ni till era barn?

Ni som ger pengar bidrar till människohandel och organiserad brottslighet och riskerar att

permanenta den situation och den utsatthet dessa människor befinner sig i. Det är inte acceptabelt

att människor sitter från morgon till kväll och tigger till sig pengar istället för att arbeta och bidra till

samhället. Pengar som sedan oftast inte ens går till dem själva utan till deras ”chef”. Är det verkligen något ni ska lära era barn att stödja? Dessa människor kommer aldrig ta sig för att skaffa sig ett arbete så länge ni fortsätter att ge pengar. Tycker ni verkligen att det är en bra ”arbetsplats”, och att det är värdigt att leva så?

Nej, eran ”generositet” bidrar tyvärr inte till något gott. Det bästa ni kan göra för dessa människor

är att sluta lägga den där pengen i muggen!

Carita Boulwén

Gruppledare

SD Kungsbacka

Tyck till: Fel att låta barn ge pengar till fattiga?