Lär eleverna om hemkunskap

Jag läste  om barnfetman och läste följande. ”I vårt forskningsarbete har vi försökt se om det finns saker man kan påverka tidigare i livet, som man kan ändra på eller göra annorlunda för att minska risken. Jag tror det finns ett ämne som skulle göra att vi fick en skola för alla. Som skulle få alla elever att komma tillbaka till skolan. Ett ämne som alla skulle kunna delta i om det fanns kunnig personal. Tyvärr har man glömt att eleven  är i behov av en undervisning som är teoretisk och praktisk. Learning by doing är ett sätt att tillgodose allas behov. I dag har vi glömt bort verklighetens kunskap som många elever har. Jag tror vi måste backa tillbaka och hämta upp de gamla kända pedagogernas kunskaper. Jag undervisade i ämnet Barnkunskap under ett antal år. Ett fantastiskt ämne som eleverna älskade. Ämnet togs bort, varför fick vi aldrig veta.  Jag blev lärare i Hem och Konsumentkunskap. Ett ämne där alla skolans andra ämnen ingår. Du blir vad du äter, matte, biologi kemi, fysik, jag allt ingår. Men kanske måste man ha undervisat för att veta. Den person som ledde mig in på ämnets stora möjligheter var Wiggo Oskarsson, pedagog och forskare, samt två lärare som undervisade i detta ämne. Wiggo berättade att det var elevens populäraste ämne.  Inte någonstans nämner man detta ämne i samband med barnfetman i tidningen. I dag vet vi mer vad som är viktigt för att vara frisk. Men ingen har tänkt på skolans ämnen. Många praktiska ämnen får ingå senare i teorin. Då lyckas alla. Det är dit vi, måste komma.

Jag har ett förslag som jag under mina års erfarenhet lärt att vi genom att använda detta ämnes stora bredd skulle kunna ge eleven en kunskap för livet.

Man får vid konfirmationen en bibel.

Låt varje elev få en Hem och Konsumentbok  när de lämnar skolan. I den finns allt vad en människa behöver för att börja ett eget liv. Den kunskapen som finns där är som ett lexikon särskilt för de elever som har svårt för teori. Under de år som jag haft detta ämne fick jag lära mig ett sätt att undervisa på som många Hemkunskapslärare försök att få politiker att förstå. Börja med: ”Du blir vad du äter”. Ekonomi, Matematik, Bostad. Allt finns med i denna bok. Börja med att redan under de första åren starta upp med Att leda eleven in på att äta rätt, att motionera. Att använda händerna. Aktiva händer formar hjärnan. Hjärnan behöver träning. Den nya skolan har glömt bort mycket av det som vi tidigare fått. Låt oss hitta vägen som ger eleven kunskap om verkligheten som de ALLA skall vandra. ”Hem och Konsumentkunskap” ett ämne som innehåller alla skolans övriga ämne. Inte någonstans nämner man detta ämne i samband med barnfetman.

Solveig Bernlöf