Kungsbacka skapar sina egna utanförskapsområden

Om detta med ”Alla ska vara välkomna” Norra Halland 2019-05-10, med mera.

Min ingår i detta och all den diskussionen är nog så provocerande.

Den eller de som är mest för ”invandring” (jag samlar hela debatten i ett enda ord) med andra ord, jag gör en mycket grov generalisering, är de som bor längst ifrån… .

Den eller de som är mest för invandring är de som bor längst ifrån områden med många personer med invandrarbakgrund eller har en mycket begränsad erfarenhet av vad det innebär och får för följder om dessa olikheter samlas på en begränsad geografisk plats =  för många i relation till området och närboende kopplat till skolan.

Med stor respekt för signaturen ”Boende i Anneberg och Älvsåker. Tillsammans för Kungsbacka” så utläser jag just detta, en synnerligen stor okunskap om hur ett samhälle utvecklas när politiken inte bygger sina beslut på vad ”man” vet, utan låter sig styras av någon slags godhet och värderar utan att veta.

Kungsbacka kommun gör med detta precis samma misstag och skapar segregerande områden genom denna typ av beslut som de storstäder som man nu kan konstaterade har utförskapsområden typ Biskopsgården i Göteborg. Och observera nu, Biskopsgården kan delas upp i norra och södra, kvarter och gator där segrationen tar ytterligare steg till utanförskap i klanvälden. Som exempel. Södra och norra Biskopsgården är olika territorier som inte blandas med varandra, det finns adresser och huskroppar där det till exempel endast bor vissa folkgrupper. Polisen kör aldrig i dessa områden under mörker utan minst två patruller. Om detta är något vi vet är en konsekvens, varför fattar då Kungsbacka beslut som är helt utan grund och vetskap. Varför kan inte debatten utgå från vad vi vet, och lägga de goda åt sida för en stund, och gör bra saker från grunden, så att vi gör om och gör rätt för de människor som kommit hit för att få skydd.

Att som signaturen skynda till det goda, är både oklokt, osmart och dumt, och vi får inte gå i fällan – i godhetens namn. Det gagnar ingen, och definitivt inte de människor som skall bo i dessa ”enklaver”.

Lösningen torde istället vara, att antalet människor som kommer till Kungsbacka som är i behov av skyddsnätet med som kan gå under epitetet, nyanlända divideras med antalet skolor som skall arbeta för barnen, och dit anvisas familjen eller den nyanlände. Allas ansvar för bra integration. Satsa fullt ut på svenska språket och förbjud andra språk i skolan. Att få äga huvudspråket i Sverige, det blivande nya modersmålet svenskan är en absolut förutsättning för att kunna bli en demokratisk aktiv medborgare som kan integreras i samhället och få möjlighet att bli likvärdig medborgare. Förbjud religiösa symboler och kläder i skolan, för att bryta normer och kulturer som har inlåsningseffekter för speciellt kvinnors möjligheter och påvisa de manliga maktstrukturerna att nu gäller och nu är alla människor lika värda.  

Likaså är det oerhört beklämmande att höra en rektor yttra sig i saken som han uppenbarligen inte begriper och överhuvudtaget inte har erfarenhet av. Han har ju varit rektor på Åsagårdsskolan innan han kom till Älvsåkersskolan och har under de senaste tio åren ingen erfarenhet av det han säger sig vara så enkelt. Vilken oerhörd press han sätter på sin personal när han yttrar sig på detta sätt. För om det vore så enkelt skulle ju Älvsåkersskolan under hans ledning inte har några elever som får F eller streck i betyg. Inte heller skulle han ha den personalomsättning som har står i och inte heller skulle han ha elever med problematisk skolfrånvaro.  

Samtalet och diskussionen måste utgå från hur en invandring skall vara och genomföras för att alla skall få det så bra som möjligt. Då torde det genomföras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket även nämns i skolallagen. Och då skall och torde politiken i Kungsbacka ta del av den forskning som finns och implementera den samma i tjänsteunderlagen som ligger till grund för besluten. Men när tjänstemännen blir en del av politiken, ja då blir det fel i hela linjen, och när politiken inte vet dubblas de negativa effekterna så som nu i Älvsåker/Anneberg.

Detta är inte svårt, men det blir svårt när samtalen infekteras av en slags brunsmetning av en annan åsikt som inte är den politiskt mest gångbara för tillfället. Och de av något är ett hot mot demokratin vilket driver medborgaren till ytterligheter.

Och till sist, var bor politikerna och i vilka skolor går deras barn? Den frågan måste ställas för den är mycket viktig, då beslut rinner ner och konsekvenserna tas av andra.

Undertecknas med risk för brunsmetning med signaturen

”En realist med erfarenhet”