Kungsbacka missar riktade stadsbidrag!

I nämnden för Individ och Familjeomsorg (IFO) ställde Socialdemokraterna frågan i senaste nämnd: Söker Kungsbacka kommun de statsbidrag som regeringen avsatt till dagrehabilitering, för de mest utsatta och svaga personer inom IFO. Svaret var att det gör man inte, eftersom man inte vet om man kommer att fortsätta att betala ut detta under kommande år.

Nu när frågan är väckt i nämnden ges information till nämndledamöter att förvaltningen inte gjort denna ansökan och nämnden har då inte möjlighet att påverka pga brist på information i ärendet.

I andra kommuner har man hanterat detta på ett annat sätt, man t.ex betalat ut dessa pengar som en enskild ”bonus” i slutet av året. Och då har man betonat att detta är något som man inte vet om det kommer tillbaka nästa år. Pengarna har då använts till att köpa något eller användas till upplevelser.

Nu är ansökningstiden förbi, för denna gången, men vill nämnden att man inte ansöker om riktade statsbidrag bör vi ju veta om att de finns att söka.

Några garantier för att det kommer mer pengar till denna sektor finns inte, även om ambitionen och arbetet fortsätter med att stärka de svagas vardag och kunna ge det där lilla extra. Detta mål finns inom Socialdemokraterna och regeringens uppgörelse. Framöver bör /skall nämnden få information från förvaltningen på vilka åtgärder eller förslag som kan ligga till grund för ett korrekt nämndbeslut.

Elisabeth Lyckevall (S) ledamot IFO

Reneé Sylvan (S)