Utsläpp från bensin- och dieseldrivna bilar är ett stort och växande problem.

Klimatförändringarna skapar ångest

Mänskligheten står inför sin största utmaning någonsin. Ska vi lyckas göra något åt klimatförändringarna innan det är alldeles för sent? 

Det är skrämmande. Det skapar ångest och vi vill helst inte ändra vår livsstil, inte vi själva, möjligen de i USA och Kina. Det finns därför ett stort sug efter ångestdämpande klimatrelaterade artiklar. Så när någon gjort en beräkning på hur mycket koldioxid som släpps ut vid batteritillverkningen och jämförde det med, ja med vad egentligen?Ja, Elbilen ger upphov till större utsläpp under produktionsfasen, men redan efter ett års normalkörning är den bättre än dieselbilen.

Tyska testorganisationen TÜV gjorde en jämförande livscykelanalys mellan Mercedes B-klass Electric Drive och den vanliga bensindrivna versionen av samma bil under 2015. Bilarna som jämförts är identiska – det är endast drivmedlet som skiljer dem åt. TÜV kom fram till att om man räknar ihop alla utsläpp som sker under tillverkning, 16 000 körda mil och skrotning släpper den elektriska versionen ut 24 procent mindre CO2 än bensinversionen – även om den laddats med smutsig europeisk elmix!

Kör man bilen på el från förnybara källor minskas koldioxidutsläppen med 64 procent! Och tillverkar man därtill batteriet med förnybar el drar man av ännu mer på belastningen. 

Att hitta studier som förvarar ens egna livsval går alltid att göra, men det hjälper inte till att hejda klimatförändringarna. Och det är det vi måste fokusera på nu. 

Elisabeth Falkhaven och Svein Henriksen,

Miljöpartiet de gröna i Region Halland 

Relaterade artiklar
Fler artiklar