Jag talar alltid väl om skolan!

Företrädare för de båda konkurrerande lärarfacken har i olika insändare avlossat sitt grövsta artilleri mot undertecknad – mångordigt och personfixerat. Det handlar förstås om det återkommande ämnet lärarlöner. Fackens roll är att företräda sina medlemmars intresse. Det gör man med emfas, och det har jag full förståelse för. Kommunen å sin sida skall betala löner som gör att man kan rekrytera och behålla kompetent personal. Det har Kungsbacka kommun hittills lyckats med. 

Vad är en då en bra lärarlön? I Kungsbacka har ca 10% av lärarna en lön i nivån 40 000 kronor eller mer. Bra eller dåligt? Jämfört med vad? Forskningen pekar ut ett antal framgångsfaktorer. En av de viktigaste är att alla talar väl om sin skola. Det gör jag ALLTID.

Kan de unga och deras föräldrar hoppas på att ni också gör det? 

Anders Ekström (M) 

Ordf Förskola och Grundskola