Isolera inte de nyanlända

”Upprörd Annebergsbo” tycker i en insändare 29/4 att Kungsbackas politiker ska skämmas för beslutet att bygga 52 lägenheter för nyanlända i Anneberg och tycker att det kommer att skapa segregation. Men hur? Segregation skapas genom att majoritetsbefolkningen isolerar sig själva, de flyttar själva eller flyttar sina barn till en annan skola när flera nyanlända börjar gå på deras skola. Bostadssituationen i Kungsbacka är som det är och om man inte vill ha segregation är det upp till majoritetsbefolkningen att inte isolera de nyanlända, utan att bara bete sig som folk mot människor. Man har en möjlighet att skapa nya vänner, växa och på köpet hjälpa människor att snabbare bli en del av vårt gemensamma samhälle. Vi bygger samhället tillsammans. Låt inte den möjligheten gå till spillo. 

Humanist