Inte demokratibrist – sanningsbrist

Svar på Socialdemokraternas insändare om de ökande sjukskrivningarna i vården och att deras förslag till nämnden för vård och omsorg fick avslag. Det handlar inte om demokratibrist, utan om sanningsbrist.

Sant: Ja, vi yrkade avslag på deras förslag. 

Falskt: anledningen till avslaget.

Alliansen avslog Socialdemokraternas direktiv om en redovisning av arbetsmiljöarbetet av den enkla anledningen att detta REDAN är inplanerat i årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Varför lägga ett uppdrag på något som REDAN är inplanerat? Det är otroligt viktigt att vi i nämnden följer upp hur vår personal mår och vidtar åtgärder där och när det behövs.  Personal är vår viktigaste resurs. Alliansen tar personalfrågorna på största allvar, därför satsade alliansen extra pengar i kommunbudgeten på att minska sjukfrånvaron.

Lisa Andersson (M) ordförande i Nämnden för vård och omsorg

Bengt Alderin (C) 1:e vice ordförande i Nämnden för vård och omsorg