Hur viktigt är det att ha fria parkeringar?

Under våren har det inom Teknik diskuterats P-skivans betydelse och vikten av denna för att få rotation på våra fria parkeringar. Förslag om slopande av P-skiva samt förändringar i tid och taxa per dygn samt hänvisning till olika betal p-platser har framförts från förvaltningen eftersom P-skivan inte gett det förväntade resultatet. Vi från Socialdemokraterna har inte tidigare varit glada över denna P-skiva och är inte det denna gång heller.  Vi har lämnat fler förslag men samtycker även med förvaltningens förslag.   

Moderaterna står fast vid sin P-skiva vilken nu kommer att delvis begränsas utifrån överläggningar med sina Alliansbröder. Hur viktigt är det att ha fria parkeringar i Kungsbacka? Kungsbackas avgift/taxa är otroligt liten i jämförelser med övriga närbelägna kommuner och vad kommer det inte senare att kosta att stå i våra stora P-hus (varav ett är kommunens). Här väljer Moderaterna att prioritera fri parkering i vårt rika Kungsbacka där de flesta bilburna faktiskt har råd att betala antingen 2 eller 5 kr per timma men väljer i (nästan) samma andetag i årets budgetdebatt att avslå förslagen om fria busskort till våra gymnasie-elever.

Hur tänker man då? Tanken med busskorten är ju att ge ökad möjlighet för våra ungdomar att själva åka kollektivt, att bli fria i sitt val och styra tider utöver att värna om sin framtida miljö. Gratis P-plats till Kungsbackas bilister men inga busskort till våra skolelever?

Att Kungsbacka bygger ut gång och cykel-vägar och kollektivtrafiken görs för att våra medborgare skall värna om miljön, att vi skall bli bättre på att åka kollektivt och försöka förmå våra ungdomar att välja att själva kunna ta sig fram med bussen till sina aktiviteter.

Renée Sylvan

För Socialdemokraterna i Tekniska nämnden