Arkivfoto

Höj lärarnas löner – men låt inte eleverna betala

Lärarförbundet ser med oro på de 1,4% som är den generella avsättningen för lön 2018 i Kungsbacka kommun. På frågan om vad som är konsekvenserna om lärares löner ska öka utöver 1,4 %, svarar kommunen att då kommer man att anpassa verksamheten, inte öka ramen. I klarspråk betyder det att det är elevers möjlighet till stöd och stimulans, samt lärare och elevers arbetsmiljö som får betala priset.

Detta menar Lärarförbundet är orimligt. Redan nu har man svårt att uppfylla arbetsmiljöverkets krav.

De låga lärarlönerna har blivit ett problem för hela samhället. För att vi ska kunna vända kunskapsutvecklingen och säkra Sveriges kompetensförsörjning behövs fler lärare. Höjda lärarlöner är helt avgörande.

Jämfört med en lika välutbildad civilingenjör får en grundskollärare minst 10 000 kronor mindre i plånboken varje månad. Det betyder flera miljoner under ett yrkesliv. När Lärarförbundet frågar lärarna nationellt har 6 av 10 övervägt att lämna yrket, och huvudskälet är lönen. 1 av 4 högskolestudenter kunde tänkt sig att bli lärare, men lät bli, oftast på grund av den låga lönen.

Men lärarbristen är egentligen ingen svårlöst ekvation. Om fler ska söka sig till läraryrket, och lärare ska vilja stanna kvar, måste lönerna öka och arbetsbelastningen minska.

Kommunen och fristående skolor måste ta ansvar för den fortsatta uppvärderingen av läraryrket. Lärarlönerna måste fortsätta öka mer än arbetsmarknadens genomsnitt under många år framöver.

Lärarförbundet Kungsbacka

Relaterade artiklar
Fler artiklar