Höj den högsta tillåtna hastigheten för A-traktorer

Det råder inget tvivel om att mopedbilar och A-traktorer ofta hamnar i debattens centrum, både i grupper på internet eller Kungsbackabor emellan. Det faller naturligt i detta fallet eftersom Kungsbacka kommun utan tvivel är definitionen av en bilberoende kommun. De flesta som skall transportera sig i Kungsbacka är strikt tvungna att ta bilen, oavsett om det är till jobbet eller mataffären. Men det de flesta vuxna verkar bortse från totalt i debatten om A-traktorer, är att de unga är precis lika beroende av ett enkelt transportmedel som de vuxna är.

A-traktorer är oftast ombyggda lite äldre bilar med en begränsad maxhastighet till 30km/h. A-traktorn är ett mycket säkrare transportmedel i jämförelse med dem välkända mopedbilarna eller EU-mopederna. De två sistnämnda får båda gå i 45 km/h, men A-traktorer, som både är ett säkrare och billigare alternativ än mopedbilar, får endast köra i 30 km/h.

En höjd maxhastighet för A-traktorer kan vid första anblicken låta irrationellt. Men det finns en rad konsekvenser som skulle göra trafiken i Kungsbacka säkrare, och underlätta för både unga som vuxna.

För det första, det skulle leda till färre omkörningar i stadstrafik. Av egna upplevelser vet jag att de omkörningar som dagligen sker i kommunen är långt ifrån trafiksäkra för alla trafikanter. Det skulle även leda till att trafiken flyter på bättre för både privatpersoner och kollektivtrafik. Klarar ungdomarna av att köra en mopedbil i 45 km/h, då klarar de också av att köra en A-traktor i 45 km/h.

För det andra, värna om miljön och en hållbar utveckling. Höjs den tillåtna hastigheten kommer motorn i A-traktorerna inte behöva köra på fullt varvtal för att uppnå den tillåtna hastigheten. Idag behöver motorn gå på höga varvtal vilket släpper ut mycket mer koldioxid än vad den skulle göra vid en högra hastighet.

Värna om miljön, värna om ungdomarnas säkerhet, värna om ungdomarnas ekonomi och frihet att själva ta sig fram på vägarna. Höj den tillåtna hastigheten för A-traktorer.

Emil Häggström, Ordförande Moderata Ungdomsförbundet i Kungsbacka