Helt fel spår om bostadsbrist

Svar till Susann Haggren, Fastighetsägarna GFR, Kungsbacka-Posten 12 augusti

Susann Haggren har alldeles rätt. Bostadsbristen är ett stort och allvarligt problem i såväl Kungsbacka som i majoriteten av landets kommuner. Det får självklart negativa effekter inte bara för enskilda individer utan också för samhällsutvecklingen i stort.

Men däremot är Susann Haggren på helt fel spår när det gäller att hitta orsaken till det hon betecknar som ”dagens katastrofala situation”. I Fastighetsägarnas värld är det kollektiva förhandlingssystemet, roten till allt ont.

Inget kunde vara felaktigare. Dagens förhandlingssystem ger ett starkt konsumentskydd samtidigt som det skapar en rimlig balans mellan hyresvärdar och hyresgäster vilket innebär en trygghet för båda parter.  Något som knappast har utgjort ett hinder för att bygga vare sig nu eller under tidigare årtionden.

Men det här systemet gör Fastighetsägarna allt för att undergräva. För trots att man redan i dag gör rejäla vinster på sina hyresfastigheter så vill mycket ha mer.

För ingen tror väl att den ”stegvisa reformering av hyressättningssystemet” som Fastighetsägarna inlindat talar om skulle vara liktydigt med lägre eller oförändrade hyror? Nej, hyrorna ska naturligtvis höjas, om än steg för steg, för att så småningom landa på de marknadshyresnivåer Fastighetsägarna är ute efter.

I dag är hyrorna enligt Fastighetsägarna för låga – särskilt i attraktiva lägen – och leder till ”minskad rörlighet på bostadsmarknaden”. I klartext: det är för få som flyttar. Men om vi höjer deras hyror rejält så kommer de förr eller senare att känna sig tvungna att leta efter något billigare. Så simsalabim har vi åstadkommit ökad rörlighet samtidigt som vinsterna för fastighetsägarna ökar.

Det här är en i sanning cynisk människosyn som vi hoppas aldrig blir verklighet.

Vårt recept för att minska bostadsbristen är enkelt. Bygg bostäder som människor har råd att bo i. Det är en utmaning som vi hoppas och tror att Fastighetsägarföreningens medlemmar är både villiga och beredda att anta.

Pedram Kouchakpour

förhandlingschef Hyresgästföreningen västra Sverige

Relaterade artiklar
Fler artiklar