Hård debatt om skolskjutsarna i Åsa

Föräldragrupperna har rätt, men jag fick inget gehör från resten av alliansen, skriver Liberala skolpolitikern Jan Eric Knutas i en insändare om skolskjutsarna på Ölmanäsvägen. Han får mothugg av Socialdemokraternas Johan Tolinsson. ”Knutas, du sviker barnen”, skriver han i ett debattsvar.

”Föräldragruppens uppfattning är rätt”

Inför Nämnden för Förskola och Grundskola arbetsutskott den 4 september har jag träffat föräldrar från Åsa med barn, som färdas på Ölmanäs Ringväg. Föräldrarna har överklagat till Förvaltningsrätten eftersom de är oroliga för sina barns säkerhet, när de ska färdas på den.

Efter ha lyssnat på föräldrarna och fått studera NFGförvaltningens yttrande till Förvaltningsrätten anser jag att vägen fortfarande är trafikfarlig (§96 i protokollet) och inte fyller kraven på säker skolväg enligt skollagen. Detta har jag skriftligen framfört till Alliansens företrädare i arbetsutskottet, där jag skrev att ” Nya överväganden behöver göras och det måste finnas politiska möjligheter att ompröva dessa beslut” dvs NFGförvaltningens avslag på ansökan om skolskjuts. Jag fick inget gehör vare sig från M, KD eller C.

Till nämndens möte onsdag 18 september väckte S ett förslag, att föräldrar till barn i Ölmanäs, som överklagat beslutet ska få skolskjuts. Innan nämndens möte var det ett arbetsutskott, där S dessvärre inte var med. Det blev istället ett informellt alliansmöte. Det framgick med önskvärd tydlighet att min uppfattning om vägens trafikfarlighet och barnens säkerhet fortfarande inte vann gehör i arbetsutskottet. Inför nämndens behandling av S förslag blev det åter en ajournering för att klarlägga de olika ståndpunkterna.

Åter hamnade jag i situationen att min uppfattning om vägens trafikfarlighet och barnens säkerhet inte vann gehör. Majoritetsförhållandena är också så att M behövde stöd av ett ytterligare alliansparti för att vinna i en omröstning. När ärendet kom upp så avgjordes det med majoritetsbeslut. Bakom denna majoritet fanns M, KD, C och SD.

Min och Liberalernas uppfattning om vägens trafikfarlighet kvarstår. Liberalerna anser att föräldragruppens uppfattning är rätt och att tidigare skolskjutsbeslut, som då fattades av rektor var korrekta. Vi ser fram mot Förvaltningsrättens dom. Efter domen är min uppfattning att frågan om hur en delegation ska utformas åter kan tas upp.

Jan Eric Knutas (L)

Tolinsson (S): ”Du gick inte från ord till handling och sviker barnen, Jan-Eric”

Populism är verktyget Jan Eric Knutas (L) använder beträffande skolskjuts. I Kungsbacka-Posten 28/9 försöker Jan Eric Knutas (L) mer eller mindre vilseledda er läsare och anhöriga till barn som är i behov av skolskjuts. Inför nämnden 18/9 hade undertecknad kontakt med en allianskollega till Jan Eric Knutas (L). Detta i syfte att i sin helhet eller del av revidera vårt beslut beträffande riktlinjer skolskjuts. Detta fick undertecknad ingen återkoppling från innan nämnden. Det var ingen arbetsutskott innan nämnd. På nämnden yrkade Socialdemokraterna följande: Gällande barn med särskilda behov, funktionsnedsättning, skall de beviljas skolskjuts som de hade det innan april 2019. På grund av en inte trafiksäker väg, Ölmanäs ringväg, yrkas att de berörda familjerna med barn som har överklagat beslutet i april 2019 skall få skolskjuts. Detta avslog hela nämnden och samtliga partier. Jan Eric Knutas (L) valde att inte gå från ord till handling. Ett svek mot alla barn i Åsa.

Johan Tolinsson (S)