Har vi råd att utvecklas hela livet?

Lärarförbundet ser med oro på hur våra styrande politikers budget påverkar våra yngsta medborgare i kommunen – det vill säga de barn som går på våra förskolor. 1 juli 2011 blev förskolan en egen skolform och således den första viktiga delen i våra barns undervisning och lärande. Kommunfullmäktige har beslutat att ”I Kungsbacka utvecklas vi hela livet” men hur det går ihop med besparingar gällande de lärare barnen träffar först i livet kan man undra? Förskolechefer väljer bort legitimerade förskollärare och anställer istället personal utan pedagogisk utbildning för att hålla budget. Utbildning och kvalitet kostar. Barnens första undervisning blir i en skolform utan tillräckligt många legitimerade lärare. 2017 låg andelen årsarbetare i Kungsbackas förskolor med pedagogisk högskoleexamen på skrala 46 %. Oroväckande är att det inte ser mycket ljusare ut gällande den siffran framgent. I förskolans läroplan står det tydligt att: Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Det förutsätter givetvis att det finns tillräckligt många förskollärare på varje förskola. Lärarförbundet delar politikens vision om att vi ska utvecklas hela livet och anser det därför orimligt att vi inte har råd med legitimerade förskollärare på våra förskolor. 

Lärarförbundet, Kungsbacka