Halland och Sverige behöver fasta husläkare

Liberalerna anser att alla människor ska ha rätt till en egen, namngiven, fast husläkare. För den som har stora behov med många inblandade vårdgivare ska husläkaren fungera som en samordnare. Därför bör Sverige införa fastläkare, t.ex. enligt den modell som införts i Norge. Häromveckan kom öppna jämförelser där patienterna i Sverige har fått sätta betyg på sina vårdcentraler. Halland får bäst betyg i alla kategorier. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Det patienterna vill är möjligheten att träffa samma läkare som känner till dem. Husläkaren tar helhetsansvaret för sin patient och fungerar som en samordnare i vården. Först bör erbjudandet om fast husläkare riktas till äldre multisjuka och andra med stora vårdbehov. Fler behöver utbildas, och personer som i dag jobbar som sjukhusläkare behöver byta arbetsplats. Landsting/regioner behöver ordna fler ST-platser för blivande specialister. I ett förändrat system kan man också sätta tak på antalet patienter en läkare har ansvar för. Liberalerna vill satsa mer statliga pengar på utbildning av allmänspecialister – 900 miljoner kronor 2018-2020. För barn kan barnläkare vara den bästa husläkaren. Även andra specialiteter ska kunna verka som husläkare. Omställningen av vården kräver också resurser. Det är en nationell uppgift. Staten behöver stödja landstingen och regionerna för att genomföra en fastläkarreform. Liberalerna föreslår ett primärvårdslyft, 5,25 miljarder under budgetperioden 2018-2020.

Tommy Rydfeldt (L)

Gruppledare Region Halland

Ann Molander (L)

Ordförande ambulans, diagnostik, hälsa

Region Halland

Tyck till: Är det för svårt att få en läkartid?