Håll metoo-uppropet levande

Det är nu två år sen #Metoo-uppropet, men kampen måste fortsätta. Det råder fortfarande stora skillnader mellan könen när det gäller sexuell hälsa. Enligt Folkhälsomyndighetens studie 2019 har 42 procent av kvinnorna och 9 procent av männen blivit utsatta för sexuella trakasserier. Mer än hälften av alla kvinnor i åldern 16–29 år har utsatts. Samma studie visar att 70 procent av männen tittar på porr medan 70 procent av kvinnorna inte gör det.

På allmän plats och i TV är pornografin reglerad av lagar. Porrtidningar får inte exponeras i barnhöjd i butiker, visningstid för porrfilm på TV är reglerad och det är olagligt att sätta upp pornografiska bilder på gator. Samtidigt når nätporren ut dygnet runt. Dagens pornografi är grov och innehåller ofta våldsinslag. Det är viktigt att samtala om pornografin inte av moralskäl, utan av hälsoskäl.

Sen hösten 2017 har vi fått en samtyckeslag i Sverige. Lagen är viktig och signalvärdet är starkt. Nu måste samhället följa efter. När man scrollar igenom bilderna på några av våra mest följda influensers ser man uttryck för den sexualisering som råder i samhället.

För oss i Centerkvinnorna handlar inte detta bara om kvinnors kamp för jämställdhet, utan om alla människors frihet och rätt att vara sig själva. Vi vill se fler dömda för sexualbrott och en ökad kunskap, men också en förändring i samtalet mellan unga i digitala forum.

Alla företag, organisationer och människor behöver hålla #metoo levande, även männen.

Karin Green, avdelningsordförande, Kungsbackabygdens Centerkvinnor

Sofia Jarl, förbundsordförande, Centerkvinnorna