Gör innerstaden bilfri

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka ser gärna att systemet med p-skiva avvecklas helt. Det genererar bara onödig trafik i centrum. Vi vill istället skapa en bilfri innerstad.  

För mer än 50 år öppnade de första gågatorna, bland annat i Helsingborg och Köpenhamn. Enskilda gator har ofta vuxit ut till sammanhängande nät utan biltrafik. Utvecklingen är densamma över hela världen.

Erfarenheterna är generellt positiva. Tillgänglighet och attraktivitet ökar. Mer människor uppehåller sig inom området. Caféer, restauranger och andra samlingspunkter blir fler. Miljön blir bättre och det känns säkrare.

Undersökningar visar att invånare i allmänhet är positiva till att skapa bilfria gator eller kvarter. Affärsinnehavare och näringsidkare som inledningsvis varit oroliga för minskat antal kunder och lägre omsättning har oftast fått se att affärerna går bättre, till och med mycket bättre, än tidigare.

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka vill att kommunen ska utreda hur en så stor del som möjligt av Kungsbackas Innerstad kan göras bilfri.

Tyck till: En bilfri innerstad, bra eller dåligt?

En så pass stor förändring måste göras med stor omsorg om både människor och miljö. Det finns lärdomar att dra nytta av från andra städer i Sverige och utomlands:

Invånare och besökare med funktionsvariationer måste involveras från början.

Kollektivtrafik och parkeringar nära Innerstaden måste utformas och kanske tänkas om. Det är viktigt att kollektivtrafiken finns nära, kanske inne i området.

När man går istället för att åka bil ser man mycket mer. Om den bilfria stadsdelen ska lyckas måste det helt enkelt finnas mer att titta på: planteringar, gatumöbler och detaljer i byggnaderna.

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka

Jan Riise

och Maria Losman