För ett fritt Europa

Den 26/5 är det val till Europaparlamentet, och DIN röst i EU-valet är otroligt betydelsefull!

En röst på SD är en röst för att stoppa maktöverföringen till Bryssel!

Vi vill se en omförhandling av EU;s grundlag, där vi vill att tonvikten ska ligga på nationellt självbestämmande, ökad demokrati och ökad insyn i EU-institutionerna.

Vi är positiva till vad EU var tänkt ifrån början, med samarbete över gränserna, ökade handelsmöjligheter, studiemöjligheter mm, och vi ser med fördel på att samarbeta vid gränsöverskridande problem. Men vi vill inte att EU ska besluta i frågor gällande våra nationella angelägenheter, t ex vårt försvar, skatt, socialpolitik, arbetsmarknad, migrationsfrågor eller rätten att skydda våra egna gränser.

Vi är alltså för ett Europa som samarbetar över gränserna, då frihandel och den inre marknaden är viktig för landets tillväxt. Vi vill ha ett Europa där varje nation är fri och självständig och som själva beslutar om sina nationella viktiga angelägenheter.

Vi vill låta Europas länder vara unika och självständiga nationer och låta deras unika kulturer bevaras.

Vill du ha ett fritt demokratiskt Europa, med fria och självbestämmande nationer som samarbetar över gränserna?

Ta då vara på din rätt att rösta, och lägg din röst på Sverigedemokraterna i EU-valet!

Carita Boulwén

Sverigedemokraterna