För de 32 miljonerna kunde vi byggt cykelväg

Replik till Franklin Eck (M)

Det är riktigt, en majoritet i kommunstyrelsen bestående av M och SD röstade för en 60-väg mellan Tölö och Hede, medan övriga partier föredrog en 40-väg eller en kombination av 40 och 60 km/h.

Vi vet med stabilt stöd i forskning och beprövad erfarenhet att lägre hastigheter minskar risker, minskar utsläpp och gör andra resesätt mer attraktiva. Det är inte någon ”alternativ verklighet” som Franklin Eck kallar det.

Vägar är dessutom helt klart barriärer – ju bredare väg och snabbare trafik, desto svårare att ta sig över… Inte alls ovanligt i stora städer – vi som är gamla nog minns Göteborg där en var helt avskuren från älven på grund av de stora lederna.

Merkostnaden för alternativet med 60-väg är enligt kommunens egen uppgift 32 miljoner kronor, medel som skattebetalarna står för.

För de pengarna kan vi bygga mer än en mil cykelväg. Räcker gott och väl för att till exempel ge barnen i Åsa, längs Ölmanäs Ringväg, en säker väg till skolan.

Det finns inget ”förakt för bilismen” i detta. Vi vill bara att möjligheterna att ta sig till och från exempelvis jobb, skola, vänner och fritidsaktiviteter ska vara fördelade så att alla, inklusive barn och ungdomar, kan få del av dem. Det kallas rättvisa.

Ingegärd Salmose

och Jan Riise,

Miljöpartiet de gröna