Foto: Petter Ullberg.

Fler och fler väljer cykel! 

Cyklingen ökar snabbt. Allt fler upptäcker hur smidigt det är att cykla till jobbet eller på fritiden. Att fler cyklar är bra för både miljön och folkhälsan, samtidigt som trängseln minskar i trafiken.

I Kungsbacka satsar vi på fler och bättre cykelvägar.

Liberalerna vill också göra det enklare att i framtiden ta med cykeln i kollektivtrafiken.Kombinationen kollektivtrafik och cykel innebär ett verkligt alternativ till bilen. Ju fler som kan ta med cykeln på pendeltåget, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på !

Monica Neptun Liberalerna 

Ordförande i tekniska nämnden 

Relaterade artiklar
Fler artiklar