Fira Världslärardagen – World Teachers’ Day – den 5 oktober!

Denna dag uppmärksammar vi varje år tillsammans med lärarorganisationer över hela världen. Årets svenska tema är ”Allt börjar med bra lärare – vi framtidssäkrar världen”. För det är i skolan som vår framtid finns.Den 5 oktober firar vi Världslärardagen. En dag att hylla alla oss lärare för det viktiga arbete vi dagligen gör över hela världen – för varje barn och elev som framtida samhällsbyggare. Men det är också en dag att lyfta lärares situation i världen och hur olika den kan se ut från land till land.Vi framtidssäkrar världen och det är vi stolta över! Med det vill vi trycka på vikten av rätt förutsättningar att jobba ihop – för såväl erfaren som ny lärare. Nya lärare behöver få möjligheter att landa i yrket på bästa möjliga sätt genom att möta erfarna kollegor i vardagen. Tillsammans behöver vi rätt förutsättningar för att vara bra lärare.Låt oss fira men också höja våra röster. Gemensamt – lokalt, nationellt och globalt – kan vi sätta press på våra regeringar och det internationella samfundet för att ge oss lärare möjlighet att bygga hållbara och demokratiska samhällen.Den 5 oktober infaller på en lördag i år. Men det hindrar givetvis inte oss. I Kungsbacka har vi valt att fira Världslärardagen fredagen den 4 oktober.

Lärarförbundet Kungsbacka