Fel att förbjuda skolfoto

Det har skrivits en hel del på senare tid om att Kungsbacka kommun beslutat att sluta med skolfoto i sina skolor. Detta har rört upp många olika känslor. Jag väljer nu att också träda fram i denna debatt. Jag har själv arbetat som lärare i grundskolan i Kungsbacka kommun i totalt 17 år men valde att lämna min tjänst i somras. Sedan augusti arbetar jag istället på en grundskola i en grannkommun. 

    Ett av skälen till att jag valde att lämna kommunen var just att man slutade med skolfoton i Kungsbacka kommun medan min nuvarande kommun tillåter det. Under mitt sista läsår i Kungsbacka uppmanade vår rektor oss lärare att själva fotografera våra klasser och skriva elevernas namn för att t.ex. underlätta för vikarier och andra undervisande lärare. Detta innebar således ytterligare en arbetsuppgift som läggs på oss lärare att göra vid sidan av vårt huvuduppdrag; att undervisa. 

    De senaste åren har jag som lärare fått mer och mer arbetsuppgifter vid sidan av huvuduppdraget och tillslut räcker inte tiden till. Kommunens beslut att inte längre tillåta skolfotografering från professionella fotografer under skoltid blev spiken i kistan för mig och flera av mina kollegor. Det fanns inte längre någon glädje eller mening med att arbeta kvar som lärare i Kungsbacka kommun då det bara läggs på fler och fler saker som vi förväntas fixa. Sedan får kommunen ha hur många argument och förklaringar som helst till sitt beslut att sluta med skolfoton. Jag har läst dem och jag respekterar dessa. Men som lärare känner jag mig fortfarande överkörd och att man inte har lyssnat på oss. Därför har jag full förståelse för de lärare och kanske en och annan elev som nu väljer att lämna kommunen. 

    Man behöver nog göra lite större ansträngningar än vad man hittills gjort för att möta den växande lärarbristen. Att få oss lärare att känna oss delaktiga i de beslut som berör oss i vår vardag är en bra början. Annars lockar andra kommuner och friskolor oss med bättre arbetsförhållanden. Det är inte bara skolfotofrågan som lockat mig till en annan kommun. En rejält högre lön, kostnadsfria pedagogiska måltider och högre lärartäthet var också avgörande i mitt beslut att byta kommun.

Före detta lärare i Kungsbacka kommun