Ungefär 400 barn som kommer att behöva äta vid ungefär samma tider. Hur ska de på plats undrar insändarskribenten. Arkivfoto

Får barnen verkligen plats?

Vi vill ha mindre barngrupper men ändå kanske Sveriges största F-3 skola blir i Åsa?

Jag vill uppmärksamma alla politiker och även berörda föräldrar i Åsa om att i januari/februari kommer ett beslut att tas om skolorna i Åsa. Forskning och diskussioner har länge förts om att vi behöver minska antalet barn i barngrupperna för att få arbetsro och bättre välmående för både barn och vuxna. Men för att (enkelt) lösa platsbristerna i skolorna i Åsa så vill kommunen göra om de två befintliga F-9 skolorna till en F-3 och en till 4-9.

Jag måste då få nämna för er som tänkte som jag först gjorde, att det kan väl kanske funka.. MEN efter att ha fått mer information så som att det blir cirka 400 barn som kommer att behöva äta ungefärliga samma tider, frukost, lunch, mellanmål. Idag äts det i etapper från 10:15 till 12:30 just för att de äldre barnen kan vänta, det bli lugnare och mer ro.

400 barn får inte plats i någon av matsalarna på skolorna! Tänker också på att fritids kommer inte kunna få plats i nuvarande lokalerna och på rasterna utomhus kommer det troligen bli otryggare med fler bråk och incidenter just för att det är så många yngre barn. Idag är till exempel samarbetet på Gårdsskolan mellan de äldre och yngre barnen stort genom gemensamma utedagar i mindre grupper blandat från F-9, lässtunder och andra aktiviteter under året.

Jag förstår att det är platsbrist men det måste gå att lösa med tillfälliga lokaler på skolgårdarna medan en tredje skola byggs! För som inflyttningen i Åsa har sett ut och fortfarande ser ut, så kommer det behövas en skola till för att ge våra barn plats och studiero för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i klassrummet som de behöver till deras framtid!

Förälder på Gårdsskolan

Relaterade artiklar
Fler artiklar