Epatraktorer – ett miljöförstörande tristessproblem

Ja, då har vi i sommar nått en ny milstolpe när det gäller bus från motorburen ungdom. Främst syftar jag på de förare med Epatraktorer som älskar att visa upp sig och väsnas. Motsvarande problematik har även aktualiserats med missbruket av vattenskotrar.

Det mest pinsamma är dessa föräldrar som försvarar sina 15-16-17 åringar som är ute sena kvällar och nätter. Egentligen är det nog inte ungdomarnas fel utan bristen på föräldraskap i kombination med polisens/rättssystemets haveri att försvara lag och ordning?

Buset i sommar som skett i Åsa med omgivning har passerat alla rimliga gränser. Jag har själv ett motorintresse och har inget problem med epatraktorer och skötsamma förare. Men så som många framförts har jag blivit en stor hatare av dessa fordon. Om man en sommarkväll går längs Varbergsvägen i Åsa inser man snabbt att epatraktorn i första hand inte löser ett transportproblem utan tristessproblem och bekräftelsebehov. Inte bara genereras aggressiv körning med totalt meningslöst motorbuller, utan även oförsvarlig (lokal) miljöförstöring. Många av dessa fordon (i vissa fall 25-30 år gamla med orena och dåligt justerade motorer) lägger ridåer med dåligt förbrända avgaser som förpestar omgivningen.

Tyck till: Är epa-traktorer ett bra transportfordon eller en miljöstörande leksak?

Vanliga argument för epatraktorer är att de skapar ett intresse för att skruva med fordon. Men det är förstås lite stenålder att fortfarande klamra sig fast vid fossil teknik från förra årtusendet när vi vet att dessa intressen förhoppningsvis är utrotade inom kort.

Väx upp (ungdomar och föräldrar) och ta ansvar. Sluta förpesta omgivningen med oförsvarligt buller och avgasutsläpp. Använd fordonen som det är tänkt och inte som leksak och rullande baslådor när resten av befolkningen försöker återhämta sig för att kunna jobba och betala skatt till er utbildning.

JB