Elever fortfarande utan datorer

Tio veckor efter skolstarten sitter fortfarande några av våra elever utan dator, eller med en iPad som inte fungerar. Någon har glömt klicka ”Beställ” och för säkerhets skull har man också spärrat App store på elevernas iPads så de kan inte ladda ner appar för till exempel programmering (OBS! modeord).

I årskurs 9 har alla elever iPads, deras sista år på grundskolan kan därmed bli deras sämsta vad gäller IT. Kommunen har köpt in ett nytt elevdatabassystem, som konstigt nog startades samma dag som eleverna började.

Nej, det fungerade inte! Pedagogerna hade då jobbat en vecka, och expedition och skolledning mer än så. Klasslistor, språkgrupper, Skola24, Unikum etc fungerade inte.

Expeditionen, skolledningen och vi andra fick köra manuellt, det vill säga med papper och penna. Detta är vad jag vet utifrån min vardag på en grundskola i kommunen. Varför inte börja med ”From zero to Basic”!?

Clas Horn

Tyck till: Vad har du för erfarenhet av IT-satsningar i skolan?