Ekodukten är vinna-vinna för alla

Replik till Tobias Sandbloms Krönika 2017-09-19: ”Rädda människor i stället för djur”.

 Att förbättra faunapassager längs E6 med faunaåtgärder vid trafikplatser och ekodukt görs som en del av ett uppdrag regeringen givit Trafikverket 2012. Uppdraget gäller att skapa en grön infrastruktur där Sveriges miljömål ska uppfyllas bland annat  att minska barriäreffekten, öka den biologiska mångfalden och ekosystem-tjänster.

Genom att minska barriäreffekten för ett stort antal djurarter så minskar även viltolyckor på E6, och stora grönytor binds samman.

De olyckor som sker på en väg med hastigheter på 100 km/h kan orsaka allvarliga olyckor med stora skador som följd samt även dödsfall.

Räddningstjänst, polis och eftersöksjägare och sjukvård får hantera dessa olyckor på E6. 

Samhällets kostnader minskar med ökad trafiksäkerhet. Att bygga faunaåtgärder och en ekodukt på E6 Mölndal-Kungsbacka innebär ett vinna-vinna koncept både djur, människor, trafikanter och samhället i stort.

 Kristina Balot

Projektledare Trafikverket