Det är generaldirektören som borde sägas upp

När Arbetsförmedlingen varslar sin personal för att lägga ner kontoret i Kungsbacka är det som att använda den och de arbetslösa som ett slagträ mot regeringen och samarbetspartierna . Det är ett cyniskt sätt att sabotera våra ambitioner att få långtidsarbetslösa i jobb. Men Januariavtalet vill vi reformera AF och göra den effektivare, så de som vänder sig till dem för att få hjälp in på arbetsmarknaden får det stöd dom behöver. Om ledningen inte vill medverka i den processen är det bättre att de kliver av. 

När de aviserar att de vill stänga 130 av de mindre kontoren och varslar personalen för att spara pengar, är det snarare att gå emot dessa ambitioner, än att medverka till reformeringen. Dessutom levererar det inte dom besparingar som behövs nu när M/Kd-budgeten slagit till. 

Lokal närvaro är tvärtemot bra, eftersom det förenklar för människor att komma i kontakt. Ledningens förhastade beslut att stänga kontoret i Kungsbacka riskerar försvåra omdaningen av arbetsförmedlingen och bör därför inte tillåtas att ske. Istället för AF:s personal är det generaldirektören som nu borde sägas upp. 

När reformeringen av Arbetsförmedlingen är genomförd 2021 kommer AF att ha en kontrollerande funktion över fristående privata och ideella aktörer som ska hjälpa de arbetssökande med arbetsgivarkontakter och att skaffa dem de utbildningar de behöver för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Dessa ska få betalt efter resultatet de levererar, det vill säga först när den sökande fått ett jobb och baserat på den ansträngning som behövts. Ingen ska behöva bli bortsorterad för att man har en längre väg att gå än andra. 

Arbetsförmedlingen har hittills inte själva lyckats med förändringsarbetet. Centerpartiets ambition har varit att den ska avvecklas och ersättas med andra aktörer. Med Januariavtalet mellan C, L och regeringspartierna får den fortsatt en roll och det är något vi välkomnar. Att fler kommer i arbete  och att företag kan hitta rätt kompetens för att växa är kanske den allra viktigaste utmaningen vi står inför nu. Då är politiskt bråk och demonstrationer som dessa enbart irriterande och onödiga. 

Ola Johansson (C),

riksdagsledamot