Debatt: Du förolämpar en hel yrkeskår, Niklas Mattsson (KD)

Kära Niklas Mattsson. Om syftet med din insändare om genuspedagogiken i förskolan var att förolämpa en hel yrkeskår så lyckades du verkligen. Grattis!

Vi Prussiluskor som du så fint kallar oss kan inte låta bli att häpnas över din totala okunskap om hur den pedagogiska verksamheten faktiskt bedrivs på förskolorna runt om i kommunen. Om din tanke var att fiska röster inför valet så kanske du skulle valt ett ämne som du känt dig mer bekväm med istället för att som nu svärta ner kommunens förskolor med åsikter så uppenbart baserade på fördomar. En toppkandidat som du borde veta bättre, folk lyssnar på dig och tror dig på ditt ord och det går ut över oss. Vi som ska vara partipolitiskt obundna i vårt yrkesutövande. Dra inte in oss i det här tack.

I utkastet till den reviderade läroplanen på skolverket går följande att läsa: Jämställdhet i förskolan handlar om att ge flickor och pojkar lika utrymme, inflytande och möjlighet till lärande och utveckling. Det handlar också om vilka förväntningar de som arbetar i förskolan har på flickor respektive pojkar och hur barnen bemöts i olika situationer. Alla som arbetar i förskolan ska medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet så att förskolan bidrar till att motverka könsstereotypa uppfattningar.

Du har valt att medvetet plocka ur och förvränga den sista meningen i denna text. Du skriver att vi ska se till att pojkar inte leker med bilar och att flickor inte leker med dockor. Att vi ska ta ifrån barnen deras val och kränka dem med härskartekniker i radikalfeminismens tecken. Vet du vad? Ett sådant beteende är inte ett dugg genusmedvetet inte heller feministiskt.

Det mest ironiska är att du när du knöt ihop din debattartikel själv summerade genuspedagogiken väldigt bra. Det handlar kort och gott om att låta barnen få vara barn. Vi vill att barnen ska få vara sig själva. Det ska vara lika okej för en tjej att vara insnöad på prinsessor som för en kille att älska superhjältar men allt däremellan är precis lika okej.

Det ska däremot inte vara okej att på grund av omgivningens förväntningar vara rädd och osäker när man som kille valt ett par glittriga skor och har med dem till förskolan och det är inte heller okej att ständigt bli ifrågasatt och förvägras att få vara spiderman i superhjälteleken bara för att man är tjej. Genuspedagogiken handlar om att vi ska kunna se och förebygga kränkande behandling, ge barnen en större valfrihet och ett öppnare sinne och en nyfikenhet på individen så de slipper basera sina åsikter utifrån fördomar så som du gjorde i din debattartikel.

Jag uppmanar alla som fortfarande tvivlar att själva gå in på skolverket och läsa utkastet till den kommande läroplanen så ni själva kan göra er en uppfattning av vad som står i den. Och  Niklas, Du får gärna komma och hälsa på oss i förskolan någon gång. Du kanske lär dig ett och annat om verksamheten av oss politiskt korrekta Prussiluskor som du så gladerligen kritiserar i hopp om ett par extra röster den nionde september.

Ida Gustafsson

förskollärare i Kungsbacka kommun

Läs Niklas Mattssons debattartikel: Bort med genusflummet på förskolorna.